EU POZIOM Kolor

Dzień babci i dziadka

babcia-dziadek (1)
babcia-dziadek (4)
babcia-dziadek (5)
babcia-dziadek (6)
babcia-dziadek (7)
babcia-dziadek (8)
babcia-dziadek (9)
babcia-dziadek (10)
babcia-dziadek (2)
babcia-dziadek (3)

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO