EU POZIOM Kolor

Urodziny

_MG_4657
_MG_4695
_MG_4750
_MG_4832
_MG_4887
_MG_3062
_MG_3086
_MG_3094
_MG_3135
_MG_3163
_MG_3196
_MG_3204
_MG_3222
_MG_3225
IMG_8297
IMG_8372
IMG_8541
IMG_8610
IMG_8626
IMG_8646
IMG_8760
IMG_8786
_MG_9194
_MG_9202
_MG_9271
_MG_9306
_MG_9316
_MG_9400
_MG_9407
_MG_9449
_MG_9463
_MG_9524
IMG_3361
IMG_3367
IMG_3473
IMG_3495
IMG_3575

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO