EU POZIOM Kolor

Noworodkowe

_MG_0012
_MG_0023
_MG_0066
_MG_0081
_MG_0122
_MG_0131
_MG_0249
_MG_9936
_MG_9946
_MG_7923
_MG_7939
_MG_8012
_MG_8037
_MG_8063
_MG_8200
_MG_8240
_MG_8272
_MG_8303
IMG_3623
IMG_3623.jpgbw
IMG_3664
IMG_3667
IMG_3678
IMG_3743
IMG_3754
IMG_3782
IMG_3820
IMG_3856
IMG_3873
IMG_3893

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO