EU POZIOM Kolor

Ciążowe

_MG_3539
_MG_3549
_MG_3567
_MG_3596
_MG_3601
_MG_3644
_MG_3669
_MG_3672
_MG_3688
_MG_3696
_MG_3707
_MG_3718
_MG_3726
_MG_3739
_MG_3784
_MG_3793
_MG_3819
_MG_3824
_MG_3834
_MG_3870
_MG_3891
_MG_3899
_MG_3904
_MG_3930
_MG_3961
_MG_3972
_MG_3981
_MG_4249
_MG_4267
_MG_4268
_MG_4276
_MG_4296
_MG_4302
_MG_4311
_MG_4331
_MG_4333

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO