EU POZIOM Kolor

Biznesowa

_MG_6507
_MG_6512
_MG_6521
_MG_6533
_MG_6538
_MG_6556
_MG_6603
_MG_6613
_MG_6618
_MG_6631
_MG_6672
_MG_6685
_MG_6715
_MG_6717
_MG_6723
_MG_6726
_MG_6735
_MG_6740
_MG_6757
_MG_6759
_MG_6796
_MG_6805
IMG_0572
IMG_0601
IMG_0605
IMG_0630
IMG_0637

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO