EU POZIOM Kolor

Boże Narodzenie 2023 w studio

IMG_7130
IMG_0267
IMG_0282
IMG_0310
IMG_0329
IMG_0335
IMG_0359
IMG_0410
IMG_0446
IMG_0474
IMG_1709
IMG_1739
IMG_1746
IMG_1768
IMG_1850
IMG_1941
IMG_1953
IMG_1972
IMG_6491
IMG_6519
IMG_6528
IMG_6534
IMG_6590
IMG_6609
IMG_6647
IMG_6656
IMG_6673
IMG_6690
IMG_0386
IMG_0392
IMG_0394
IMG_0401
IMG_0422
IMG_0455
IMG_0483
IMG_0520
IMG_0543
IMG_0590
IMG_2006
IMG_2022
IMG_2055
IMG_2087
IMG_2109
IMG_2119
IMG_2123
IMG_2184
IMG_2202
IMG_2242
IMG_1061
IMG_1082

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO