EU POZIOM Kolor

Wielkanoc 2021

_MG_4309
_MG_4319
_MG_4323
_MG_4332
_MG_4338
_MG_4339
_MG_4372
_MG_4400
_MG_4468
_MG_4484
5038-3
Bez nazwy-1
_MG_4684
_MG_4697-2
_MG_4702-2
_MG_4731
_MG_4785-2
_MG_4823

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO