EU POZIOM Kolor

Plener

IMG_7710
IMG_7713
IMG_7749
IMG_7752
IMG_7787
IMG_7841
IMG_7882
IMG_7891
IMG_7914
IMG_7952
IMG_7973
IMG_8011
IMG_8044
IMG_8081
IMG_8093
IMG_8114
IMG_8143
IMG_8184
IMG_8208
IMG_8458
_MG_5828
_MG_5843
_MG_5847
_MG_5848
_MG_5856
_MG_5858
_MG_5863
_MG_5877
_MG_5880
_MG_5890
_MG_5891
_MG_5914
_MG_5918.jpg2
_MG_5929
_MG_5938
_MG_5941
_MG_5956
_MG_5961
_MG_5966
_MG_5980
_MG_5985
_MG_5997
_MG_5999
IMG_3198
IMG_3208
IMG_3213
IMG_3268
IMG_3299
IMG_3313
IMG_3351

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO