EU POZIOM Kolor

Chrzciny

_MG_6317
2
1
chrzciny (1)
chrzciny (2)
chrzciny (3)
chrzciny (4)
chrzciny (5)
chrzciny (6)
chrzciny (7)
chrzciny (8)
chrzciny (9)
chrzciny (10)
chrzciny (11)
chrzciny (12)
_MG_5784
_MG_5873
_MG_5886-2
_MG_6009
_MG_6306
_MG_6309-2
IMG_6142-2
IMG_6155
IMG_6168-2
IMG_6269-2

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO