EU POZIOM Kolor

Chrzciny

IMG_3034
IMG_3187
IMG_3040
IMG_3192
IMG_3319
IMG_3374
IMG_3382
IMG_3414
IMG_3775
IMG_3876
IMG_3923
IMG_3952
IMG_0390
IMG_0391
IMG_0399
IMG_0400
IMG_0443
IMG_0481
IMG_0520
IMG_0522
IMG_0527
IMG_0545
IMG_0896
IMG_0669

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO