EU POZIOM Kolor

Wielkanoc 2020

wielkanoc-2020 (1)
wielkanoc-2020 (2)
wielkanoc-2020 (3)
wielkanoc-2020 (4)
wielkanoc-2020 (5)
wielkanoc-2020 (6)
wielkanoc-2020 (7)
wielkanoc-2020 (8)
wielkanoc-2020 (9)
wielkanoc-2020 (10)
wielkanoc-2020 (15)
wielkanoc-2020 (11)
wielkanoc-2020 (12)
wielkanoc-2020 (13)
wielkanoc-2020 (14)
IMG_1947
IMG_1957
IMG_1966-Edit
IMG_1967-Edit
IMG_2001
IMG_2048
IMG_2050-Edit

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO