EU POZIOM Kolor

Event

IMG_2526
IMG_2527
IMG_2528
IMG_2531
IMG_2532
IMG_2533
IMG_2534
IMG_2535
IMG_2536
IMG_2540
IMG_2541
IMG_2542
IMG_2543
IMG_2544
IMG_2545
IMG_2580
IMG_2614
IMG_2663
IMG_2790
IMG_2831
IMG_2637
IMG_2691
IMG_2665
IMG_2695
IMG_2766
IMG_2771
IMG_2963
IMG_2891
IMG_2924
IMG_2932
IMG_2972
IMG_3050
IMG_2989
IMG_2965
IMG_2968
IMG_2975
IMG_2983
IMG_3028

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO