EU POZIOM Kolor

Nieruchomości

_MG_2218
_MG_2222
_MG_2224
_MG_2225
_MG_2226
_MG_2228
_MG_2231
_MG_2232
_MG_2233
_MG_2245-2
_MG_2246-2
_MG_2247-2
_MG_2248-2
_MG_2252
_MG_2254-2
_MG_2255-2
_MG_2256-2
_MG_2257-2
_MG_2259-2
_MG_2261-2
_MG_2265-2
_MG_2266
IMG_2268

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO