EU POZIOM Kolor

Urodzinowe reportaże

_MG_6312
_MG_6538
_MG_6606
_MG_6722
_MG_6724
_MG_6732
_MG_6746
_MG_6765
_MG_6789
_MG_6849
_MG_6859
_MG_6920
_MG_6961
_MG_6964
_MG_6985
_MG_6995
IMG_6449
IMG_6458
IMG_6574
_MG_7800
_MG_7801
_MG_7805
_MG_7807
IMG_0893
IMG_0898
IMG_0914
IMG_0917
IMG_0944
IMG_0948
IMG_0967
IMG_1000
IMG_1077
IMG_1178
IMG_1328
IMG_1340
IMG_1354
IMG_1400
IMG_1662
IMG_1673
IMG_1730

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO