EU POZIOM Kolor

Dzień Babci i Dziadka 2020

_MG_0988
_MG_1001
_MG_1006
_MG_1044
_MG_1080
_MG_1081
_MG_1144
_MG_1151
_MG_1161
_MG_1173
_MG_1182
_MG_1194
_MG_1201
_MG_1251
_MG_1257
_MG_1277
_MG_1575
_MG_1580
_MG_1589
_MG_1598
_MG_1614
_MG_1616
_MG_1627
_MG_1631
_MG_1644
_MG_1654
_MG_1656
_MG_1667
_MG_1672
_MG_1689
_MG_1708
_MG_1715
_MG_1739
_MG_1755
_MG_1774
_MG_1778
_MG_1796
_MG_1327
_MG_1340
_MG_1347
_MG_1354
_MG_1381
_MG_1404
_MG_1417
_MG_1452

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO