EU POZIOM Kolor

Boże Narodzenie 2020

_MG_6281-2
_MG_6288
_MG_6316
_MG_6326
_MG_6345
_MG_6359
_MG_6389
_MG_6426
_MG_6432
_MG_6444
_MG_6464
_MG_6480
_MG_6484-2
_MG_8033
_MG_8041
_MG_8044
_MG_8049
_MG_8068
_MG_8091
_MG_8094
_MG_8101
_MG_8112
_MG_8114
_MG_8118
_MG_8134
_MG_8137
_MG_8170
_MG_8199
_MG_7132
_MG_7153
_MG_7155
_MG_7181
_MG_7183
_MG_7184
_MG_7235
_MG_7239
_MG_7311
_MG_7327
_MG_7337
_MG_7355
_MG_7377
_MG_7398
_MG_6749
_MG_6752
_MG_6758
_MG_6784
_MG_6789
_MG_6795
_MG_6802
_MG_6810
_MG_6813
_MG_6844
_MG_6852-2
_MG_6858
_MG_5354
_MG_5358
_MG_5365
_MG_5367
_MG_5369
_MG_5374
_MG_5389
_MG_5396
_MG_5400
_MG_5406
_MG_5414
_MG_5423
_MG_5443
_MG_5465
_MG_5470
_MG_5474
_MG_5476
_MG_5479
_MG_5490
_MG_5497
_MG_5509
_MG_7432
_MG_7437
_MG_7446
_MG_7454
_MG_7460
_MG_7520
_MG_7566
_MG_7596
_MG_7613
_MG_7650
_MG_7660
_MG_7668-2
_MG_2303
_MG_2312
_MG_2317
_MG_2321
_MG_2327
_MG_2333
_MG_2338
_MG_2344
_MG_2347
_MG_2352
_MG_2375
_MG_1121
_MG_1134

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO